خرید ممبر ارزان قیمت تلگرام با کیفیت

با خرید ممبرهای ارزان میتوانید اعضای کانال و گروه خود را با مبلغ بسیار ناچیز و به سرعت افزایش دهید.

لیست سرویس های ممبر ارزان موجود در پنل

جهت دسترسی به تمامی سرویس های تلگرام و پیگیری سفارشات می توانید در پنل ثبت نام کنید.

کد سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود تعرفه
243 ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( سرور ارزان ) 1000,2000 8,000 قیمت به روز داخل پنل
293 ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( جشنواره ) 2000,3000,4000,5000 5,000 قیمت به روز داخل پنل
272 ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (سرور ویژه) 1000,2000,3000,5000,10000,15000,20000 30,000 قیمت به روز داخل پنل
273 ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (سرور ارزان) 1000,2000,3000,5000,10000,13000,15000,18000,20000 25,000 قیمت به روز داخل پنل
341 ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (خیلی ارزان) 1000 5,000 قیمت به روز داخل پنل
294 ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (جشنواره) 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 10,000 قیمت به روز داخل پنل
279 ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (سرور ارزان-2) 30000,40000,50000 50,000 قیمت به روز داخل پنل
275 ممبر واقعی اجباری (مخفی) کانال تلگرام (سرور ویژه) 1000,2000,3000,5000,10000,15000,20000 20,000 قیمت به روز داخل پنل

توضیحات سرویس ها

ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( سرور ارزان )

در این سرویس کلیه اکانت ها آفلاین بوده و صرفا جهت افزایش اعضا کانال می باشد و تاثیری بر روی ویو کانال شما نخواهد داشت . ریزش این سرویس بین 10 الی 40 درصد می باشد ( درحال حاضر با توجه به محدودیت های تلگرام ممکن است درصد ریزش بیشتر باشد ) . زمان انجام این سرویس بین 5 دقیقه الی 72 ساعت خواهد بود.

ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( جشنواره )

در این سرویس کلیه اکانت ها آفلاین بوده و صرفا جهت افزایش اعضا کانال می باشد و تاثیری بر روی ویو کانال شما نخواهد داشت . ریزش این سرویس بین 10 الی 40 درصد می باشد ( درحال حاضر با توجه به محدودیت های تلگرام ممکن است درصد ریزش بیشتر باشد ) . زمان انجام این سرویس بین 5 دقیقه الی 72 ساعت خواهد بود 

ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (سرور ویژه)

در این سرویس کلیه ممبر ها واقعی می باشد و ممبر ها به صورت اجبار به عضویت کانال شما در می آیند ، بازدهی و ریزش کانال با توجه اجباری بودن عضویت و واقعی بودن ممبر ها بستگی به موضوع کانال شما و میزان علاقه ممبر ها به پست های شما خواهد داشت . با توجه به محدودیت های اخیر تلگرام زمان انجام این سرویس بین 1 دقیقه الی 24 ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالایی تکمیل خواهد شد . توجه داشته باشید در بازه زمانی 23 تا 11 صبح به علت بازدهی پایین سرویس در صورتی که سفارش خود را در این بازه ثبت کنید ممکن است سفارش شما با تاخیر ساعت 11 صبح انجام شود.

ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (سرور ارزان)

ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (خیلی ارزان)

ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (جشنواره)

ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام (سرور ارزان-2)

در این سرویس کلیه ممبر ها واقعی می باشد و ممبر ها به صورت اجبار به عضویت کانال شما در می آیند ، بازدهی و ریزش کانال با توجه اجباری بودن عضویت و واقعی بودن ممبر ها بستگی به موضوع کانال شما و میزان علاقه ممبر ها به پست های شما خواهد داشت . با توجه به محدودیت های اخیر تلگرام زمان انجام این سرویس بین 1 دقیقه الی 48 ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالایی تکمیل خواهد شد . توجه داشته باشید در بازه زمانی 23 تا 11 صبح به علت بازدهی پایین سرویس در صورتی که سفارش خود را در این بازه ثبت کنید ممکن است سفارش شما با تاخیر ساعت 11 صبح انجام شود توجه داشته باشید در صورتی که نیاز دارید سفارش شما در مدت زمان کم انجام شود از این سرور سفارش خود را ثبت نکنید !

ممبر واقعی اجباری (مخفی) کانال تلگرام (سرور ویژه)

در این سرویس کلیه ممبر ها واقعی می باشد و ممبر ها به صورت اجبار به عضویت کانال شما در می آیند تفاوت این سرویس با سرویس های اجباری دیگر نوع عضویت می باشد که ممبر به صورت مخفی عضو کانال شما خواهد شد و کانال را در لیست عمومی کانال های تلگرام خود مشاهده نخواهد کرد . بازدهی و ریزش کانال با توجه اجباری بودن عضویت و واقعی بودن ممبر ها بستگی به موضوع کانال شما و میزان علاقه ممبر ها به پست های شما خواهد داشت . با توجه به محدودیت های اخیر تلگرام زمان انجام این سرویس بین 1 دقیقه الی 24 ساعت می باشد و پس از استارت با سرعت بالایی تکمیل خواهد شد . توجه داشته باشید در بازه زمانی 23 تا 11 صبح به علت بازدهی پایین سرویس در صورتی که سفارش خود را در این بازه ثبت کنید ممکن است سفارش شما با تاخیر ساعت 11 صبح انجام شود.

جهت مشاهده تمامی نمونه کارهای ما به کانال زیر مراجعه فرمایید.